اطلاعیه جدید سرویس‌های ایاب و ذهاب

فارسی

دانشجویان گرامی برنامه جدید سرویس‌دهی ایاب و ذهاب درون شهری به شرح ذیل اعلام می‌گردد. شروع سرویس دهی ساعت 7 صبح لغایت 19:45 به تفکیک خواهران و برادران در بازه‌ زمانی 10 دقیقه ایستگاه‌های مسیر رفت:

امیرکبیر-میدان معلم-میدان مطهری-میدان امام رضا(ع)میدان استاندارد و سه ایستگاه داخل دانشگاه ایستگاه‌های مسیر برگشت برادران: سه ایستگاه داخل دانشگاه-میدان استاندارد-میدان امام رضا(ع)-میدان مطهری-میدان معلم-امیرکبیر-میدان امام علی(ع) ایستگاه‌های برگشت خواهران: سه ایستگاه داخل دانشگاه-میدان استاندارد- میدان امام رضا(ع)-میدان مطهری-میدان معلم-امیرکبیر ضمنا با توجه به افزایش 15 درصدی شهریه‌ها، هزینه ایاب و ذهاب نیز حداکثر 15 درصد افزایش خواهد داشت.